Hiển thị tất cả 2 kết quả

công trình đã thực hiện

Hàng rào kép bê tông, xi măng đúc sẵn

Hàng rào kép bê tông là một loại hàng rào được làm từ bê tông cốt thép. Nó bao gồm hai tấm bê tông song song được nối với nhau bằng các sợi thép hoặc các thanh thép ngang. Hàng rào kép bê tông thường được sử dụng để bảo vệ và đánh dấu ranh giới, nhưng cũng có thể được sử dụng cho mục đích thẩm mỹ.